• توضیح عکس اول
  • توضیح عکس دوم
  • توضیح عکس سوم

آخرین مطالب ارسالی

عکسی نایاب از بیوه موتزارت
رتبه بندی کشورها از نظر ای کیو
هزینه درمان ناباروری ؟
عامل اصلی انتقال «تب مالت» به انسان
جزئیات نشست 3.5ساعته تعیین مزد94
پرونده آمپول‌ های آلوده
جنجال دوباره فرزاد حسنی با عشق دوم
اینفوگراف| مهاجر پذیرترین کشورهای جهان و آمار مهاجران ایرانی در سایر کشورها
برگزیدگان نهمین جشنواره شعر فجر معرفی شدند
سی دی های جدید با حجم ۱۰۰ گیگا بایت و عمر ۲ هزار سال
زنان بیشتر از مردان استرس دارند
در داخل هسته کره زمین، هسته جدیدی کشف گردید
کنگره سالانه انجمن تحقیقات کبد آسیا - پسیفیک در استانبول
رکورد گرانقیمت ترین اثر هنری را شکست با تابلوی "کی ازدواج خواهی کرد" شکست
آلودگی محیط زیست با باتری های از کار افتاده
لیست مهمترین و بزرگترین شرکتهای ترک فعال در عرصه جهانی
ترجمه مقاله در زمینه رایانش ابری (یک چارچوب موثر برای تخصیص منابع در رایانش ابری)
گزارش کارآموزی برق درباره تجهیزات پست
حقوق زن و مقام و وظایف مادری در اسلام
تحلیل و طراحی کامل "ساختمان 7 طبقه که 2 طبقه آن زیرزمین بوده و پاركینگ است و طبقه همكف تجاری و سایر

7180 قرآن به زبان انگلیسی | سوره به سوره

 

Current Reciter: Abdullah Basfar (with English Translatino)

FREE QURAN


# Chapter Listen
1 Al-F?ti?ah ( The Opening ) Listen
2 Al-Baqarah ( The Cow ) Listen
3 '?li `Imr?n ( The Family of 'Imran ) Listen
4 An-Nis?' ( Women ) Listen
5 Al-M?'idah ( The Table ) Listen
6 Al-'An`?m ( Cattle ) Listen
7 Al-'A`r?f ( The Heights ) Listen
8 Al-'Anf?l ( Spoils of War ) Listen
9 At-Tawbah (Repentance ) Listen
10 Y?nus ( Jonah ) Listen
11 H?d ( Hud ) Listen
12 Y?suf ( Joseph ) Listen
13 Ar-Ra`d ( The Thunder ) Listen
14 'Ibr?h?m ( Abraham ) Listen
15 Al-?ijr ( Stone Land ) Listen
16 An-Na?l ( The Bee ) Listen
17 Al-'Isr?' ( The Night Journey ) Listen
18 Al-Kahf ( The Cave ) Listen
19 Maryam ( Mary ) Listen
20 ??h? ( Ta-Ha ) Listen
21 Al-'Anby?' ( The Prophets ) Listen
22 Al-?aj ( The Pilgrimage ) Listen
23 Al-Mu'umin?n ( The Believers ) Listen
24 An-N?r ( The Light ) Listen
25 Al-Furq?n ( The Criterion ) Listen
26 Ash-Shu`ar?' ( The Poets ) Listen
27 An-Naml ( The Ant ) Listen
28 Al-Qa?a? ( The Stories ) Listen
29 Al-`Ankab?t ( The Spider ) Listen
30 Ar-R?m ( The Romans ) Listen
31 Luqm?n ( Luqman ) Listen
32 As-Sajdah ( The Prostration ) Listen
33 Al-'A?z?b ( The Combined Forces ) Listen
34 Saba' ( Sheba ) Listen
35 F??ir ( Originator ) Listen
36 Y?-S?n ( Yaa-Seen ) Listen
37 A?-??ff?t ( Those who set the Ranks ) Listen
38 ??d ( The Letter Sad ) Listen
39 Az-Zumar ( The Troops ) Listen
40 Gh?fir ( The Forgiver God ) Listen
41 Fu??ilat ( Explained in Detail ) Listen
42 Ash-Sh?raá ( Consultation ) Listen
43 Az-Zukhruf ( Ornaments of Gold ) Listen
44 Ad-Dukh?n ( Smoke ) Listen
45 Al-J?thiyah ( Crouching ) Listen
46 Al-'A?q?f ( The Wind Curved Sandhills ) Listen
47 Mu?ammad ( Muhammad ) Listen
48 Al-Fat? ( Victory ) Listen
49 Al-?ujur?t ( The Private Apartments ) Listen
50 Q?f ( The Letter Qaf ) Listen
51 Adh-Dh?riy?t ( The Winnowing Winds ) Listen
52 A?-??r ( The Mount ) Listen
53 An-Najm ( The Star ) Listen
54 Al-Qamar ( The Moon ) Listen
55 Ar-Ra?m?n ( The Beneficent ) Listen
56 Al-W?qi`ah ( The Inevitable ) Listen
57 Al-?ad?d ( The Iron ) Listen
58 Al-Muj?dila ( She That Disputeth ) Listen
59 Al-?ashr ( Exile ) Listen
60 Al-Mumta?anah ( She that is to be examined ) Listen
61 A?-?af ( Battle Array ) Listen
62 Al-Jumu`ah ( Friday ) Listen
63 Al-Mun?fiq?n ( The Hypocrites ) Listen
64 At-Tagh?bun ( Mutual Disillusion ) Listen
65 A?-?al?q ( Divorce ) Listen
66 At-Ta?r?m ( Prohibition ) Listen
67 Al-Mulk ( The Sovereignty ) Listen
68 Al-Qalam ( The Pen ) Listen
69 Al-??qqa ( The Reality ) Listen
70 Al-Ma`?rij ( The Ascending Stairways ) Listen
71 N?? ( Nooh ) Listen
72 Al-Jinn ( The Jinn ) Listen
73 Al-Muzzammil ( The Enshrouded One ) Listen
74 Al-Muddaththir ( The Cloaked One ) Listen
75 Al-Qiy?mah ( The Rising of The Dead ) Listen
76 Al-'Ins?n ( Man ) Listen
77 Al-Mursal?t ( The Emissaries ) Listen
78 An-Naba' ( The Tidings ) Listen
79 An-N?zi`?t ( Those who drag forth ) Listen
80 `Abasa ( He frowned ) Listen
81 At-Takw?r ( The Overthrowing ) Listen
82 Al-'Infi??r ( The Cleaving ) Listen
83 Al-Mu?affif?n ( Defrauding ) Listen
84 Al-'Inshiq?q ( The Sundering ) Listen
85 Al-Bur?j ( The Mansions of the Stars ) Listen
86 A?-??riq ( The Nightcomer ) Listen
87 Al-'`laá ( The Most High ) Listen
88 Al-Gh?shiyah ( The Overwhelming ) Listen
89 Al-Fajr ( The Dawn ) Listen
90 Al-Balad ( The City ) Listen
91 Ash-Shams ( The Sun ) Listen
92 Al-Layl ( The Night ) Listen
93 Ad-Dhuha ( The Morning Hours ) Listen
94 Ash-Shar? ( Relief ) Listen
95 At-T?n ( The Fig ) Listen
96 Al-`Alaq ( The Clot ) Listen
97 Al-Qadr ( Power ) Listen
98 Al-Bayyinah ( The Clear Proof ) Listen
99 Az-Zalzalh ( The Earthquake ) Listen
100 Al-`?diy?t ( The Courser ) Listen
101 Al-Q?ri`ah ( The Calamity ) Listen
102 At-Tak?thur ( Rivalry in wealth ) Listen
103 Al-`A?r ( The Declining Day ) Listen
104 Al-Humazah ( The Traducer ) Listen
105 Al-F?l ( The Elephant ) Listen
106 Quraysh ( Winter - Quraysh ) Listen
107 Al-M?`?n ( Small Kindnesses ) Listen
108 Al-Kawthar ( Abundance ) Listen
109 Al-K?fir?n ( The Disbelievers ) Listen
110 An-Na?r ( Divine Support ) Listen
111 Al-Masad ( The Flame ) Listen
112 Al-'Ikhl?? ( Sincerity ) Listen
113 Al-Falaq ( The Daybreak ) Listen
114 An-N?s ( Mankind ) Listen
برچسب‌ها: قران, انگلیسی, شنیدن آنلاین
Ad M i N یکشنبه ۱۲ آبان۱۳۹۲ ادامه مطلب